Objavil/a: Bogdan Dular | januar 23, 2014

Alumni Managers’ Lounge

Alumni Managers' Lounge

O Alumni Manager’s Lounge

Alumni Manager’s Lounge je, kot lahko razberemo že iz samega imena, »prostor« srečevanja udeležencev magistrskega programa Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju člani). Poleg pridobljenega teoretičnega znanja obogatenega s praktičnimi izkušnjami iz poklicnega življenja je širjenje mreže poznanstev in hkrati nesebično vračanje koristi združenju dandanes eden izmed ključnih pogoj uspeha v kariernem življenju.

Alumni Manager’s Lounge si tako preko organizacije različnih vrst dogodkov prizadeva svoje člane obogatiti z različnimi dodatnimi znanji, veščinami in jih med seboj povezati in spoznati ter tako med njimi razviti vrednote kolegialnosti, vzajemnosti, solidarnosti in medsebojne podpore.

Alumni Manager’s Lounge si bo pri svojem prihodnjem delovanju neprestano prizadeval za dvigovanje kakovosti naših prireditev za člane,  gradnjo  prepoznavnosti in ugleda Manager’s Lounge v javnosti ter nadaljnjo  ustvarjanje in gradnjo medsebojnih vezi med člani.

Alumni Managers’ Lounge ni izključno omejen samo za člane, temveč so vrata odprta vsem, ki zavzemajo različne funkcije v podjetjih in so jim aktivnosti Managers’ Lounge v posebnem interesu.

Bogdan Dular, predsednik in ustanovitelj

Dosedanji dogodki:

Advertisements
Objavil/a: Bogdan Dular | april 14, 2013

Odnos in ne kontakt s stranko vas pripelje do prodaje!

Trženje mora za svoj uspeh preiti iz dobe »bombardiranja« potencialnih strank v dobo gradnjeodnosov. Tržnik, ki želi graditi odnose, se mora najprej vprašati »ne kaj dobi, temveč kaj lahko ponudi«.

Članek je bil objavljen v aprilski št. revije Podjetnik.

Večina podjetij danes svoje produkte in storitve ponuja drugim podjetjem na medorganizacijskem trgu imenovanem tudi B2B (business-to-business). Ta trg ima svoje zakonitosti prodaje, ki se močno razlikujejo od prodaje množici manjših zasebnih kupcev na trgu široko potrošnega blaga, ki ga pogosto označujemo tudi z angleško kratico B2C (business-to-customers). Vrsta strokovnjakov pravi, da je prodaja na B2B trgu celo zahtevnejša od prodaje na B2C trgu. Nakupni proces traja dalj časa, pri čemer je v postopke vpletenih več oseb, ki tvorijo različne centre odločanja. Pomembna značilnost prodaje na B2B  trgu je tudi ta, da je nakup v osnovi racionalen in preudaren, saj ne kupujemo v svojem imenu, temveč za organizacijo v kateri smo zaposleni. Ker je poslanstvo podjetja ustvarjanje prihodkov in dobička, so vsi nakupni cilji podrejeni temu poslanstvu v smislu povečanja prodaje ali zmanjšanja stroškov (učinkovitost poslovnih procesov), medtem ko je pri večjih investicijah pomemben tudi količnik ROI. Zaradi kompleksnejših in dolgotrajnejših nakupnih procesov je pri trženju sposobnost izgradnje odnosov med tržniki in potencialnimi kupci izrednega pomena za končni uspeh. Kako tovrstne odnose izgraditi in ohraniti bo tema tokratnega članka.

Trženje na B2B trgu poteka v grobem v sledenjem zaporedju:

  • Opredelimo ciljno skupino podjetij (katera podjetja imajo potrebno pod našem produktu ali storitvi)
  • Priprava trženjskih orodij z informacijami in koristmi naše ponudbe za stranke (spletna stran, katalogi, prodajno pismo, znanje tržnika o lastnem produktu)
  • Zbiranje informacij o podjetjih in njihovih potrebah ter definiranje odločevalcev (lista kontaktov)
  • Aktiviranje (organizacija sestankov, razpošiljanje ponudb…)
  • Preverba interesa potencialne stranke za nakup (po določenem času)
  • Sklenitev nakupa ali premik na novo ciljno skupino z novimi potencialnimi podjetij

Preberi več…

Objavil/a: Bogdan Dular | november 7, 2012

Mantra o visokotehnoloških podjetjih 2

Pred leti sem napisani post z naslovom »Mantra o tehnoloških podjetjih« v katerem sem trdil, da družbe ne moremo prestruktirati čez noč z vlaganji v R&D in visoko tehnološkimi podjetij. To dejstvo je (končno) postalo jasno tudi nekaterim za to odgovornim politikom in predstavnikom gospodarskih združenj, ki so o tem celo spregovorili v javnosti. Dvomim, da so lahko (po večini mala) tehnološka podjetja (čeprav z visoko dodano vrednostjo) voz, ki bo povlekel slovensko gospodarstvo iz krize. Še manj pa menim, da bomo  s tem rešili problem visoke nezaposlenosti.

Članek tukaj: Mantra o visokotehnoloških podjetjih

Objavil/a: Bogdan Dular | oktober 14, 2012

Dobra prepoznavnost podjetja sama privablja stranke

Podjetja tekmujejo tako v tržnem okolju (interakcije med podjetji in strankami) kot tudi v netržnem okolju, ki postavlja okvirje poslovanja za podjetja. Naloga PR-ja je ravno celostno upravljanje in povezovanje obeh okolij, kar prinaša podjetjem še ne izkoriščeno konkurenčno prednost in doprinaša k boljšim poslovnim rezultatom v tržnem okolju.

Zasičenost z oglaševanjem, skrajno zahtevni potrošniki, močna konkurenca, obilica podobnih produktov in storitev, ki po vrhu vsega zadovoljujejo še iste potrebe, je le nekaj značilnosti sodobnega poslovnega okolja. Prostora za uspešno pozicioniranje vašega produkta in njegovo prepoznavnost je vse manj. Oglaševanje je učinkovito samo še v določenih panogah, njegova zaznavnost pa na drugi strani močno pada.

PR-ja se je dolgo držal negativni prizvok kot »porabniške« funkcije, ki kot taka ne pripore k doseganju poslovnih ciljev in ustvarjanju dodane vrednosti. PR je bil tako razumljen kot podporna služba velikih (državnih ali tujih) korporacij, katere naloga je zgolj (suhoparno) odgovarjanje na povečini neprijetna novinarska vprašanja v stilu: tega ne moremo komentirati. Seveda so tudi zaostrene gospodarske razmere in novi vzorci mišljenja doprinesli k temu, da je PR prešel iz pasivnega v aktivno komuniciranje in kot tako podpira izvajanje poslovne strategije in ostalih funkcij v podjetju, kot je npr. prodaja.

Preberi več…

V zaostrenih pogojih poslovanja podjetja na vse načine iščejo nove možnosti, kako ostati korak pred konkurenco. Že z relativno nizkimi vložki v PR si lahko tudi mala podjetja v nekaj mesecih izboljšajo svoj konkurenčni položaj. Razmislite na kakšen način lahko »pomagate« svojih deležnikom, kaj imate zanimivega sporočiti javnosti  in kako inkorporirati  funkcijo znotraj podjetja, da boste optimizirali investicijo in povečali prepoznavnost ter ugled vašega podjetja. Preberi več…

Objavil/a: Bogdan Dular | avgust 17, 2009

Mantra o visokotehnoloških podjetjih

scientistV času gospodarske krize, ki jo meddrugim zaznamuje izjemno visoka brezsposelnost,  sem ne samo v medijih ampak tudi v družbi na splošno zaznal neverjetno zaverovanost v odrešiteljstvo visokotehnoloških podjetji, ki naj bi Slovenijo popeljala iz negotovih časov. Kar imam v mislih bom najbolje ponazoril kar z naslovi člankov, ki so me konec koncev tudi spodbudili, da o tej temi predstavim tudi svoj pogled: Država bo sofinancirala razvoj visokotehnoloških podjetji, potrebno je spodbujati visokotehnološke lastovke, prihodnost je v visoki tehnologiji… Preberi več…

Objavil/a: Bogdan Dular | maj 4, 2009

Revision: Marketing a country (T. Wells, G. Wint)

country11

Marketing a country je enostavna odlična knjiga nastala na podlagi raziskave, s katero sta se T. Wells in G. Wint pod pokroviteljstvom FIAS-a (Foreign Investment Advisory Service)  lotila sistemske analize  širšega področja investijske promocije.

Omenjenemu področju se je namreč preostala liteatura (presentljivo) kljub pomembnosti teme precej izognila.  Sam sem se knjige sprva lotil bolj iz radovednosti kot iz študijske potrebe oz. priprave diplome (Analize investicijske klime republike Kosova), vendar sem jo kasneje v roke vzel kar dvakrat, saj predstavlja tako v teoriji kot v praksi odličen most za prenos vsebine moje diplomske naloge do kupcev, ali povedano z drugimi besedami: investicijsko klimo je treba na trgu znati prodati, v tej točki pa nam je omenjena knjiga lahko v veliko pomoč.

Preberi več…

Objavil/a: Bogdan Dular | april 13, 2009

Projektni manegement v praksi

2. DEL:  »pred uvodna faza« (od ideje do tima)

clovecek2

Od same ideje do prve faze projektnega ciklusa, to je uvodne faze1 (o njej bo govora v naslednjem članku), je na mojem primeru minilo precej časa. V svojem drugem članki bom v t.i. »preduvodni fazi«, ki sem si jo dovolil sam tako poimenovati, saj teorija tradicionalnega pristopa projektnega manegementa le-te ne vključuje, na kratko opisal izkušnje obdobja od utrnitve in razvoja ideje do same vzpostavitve tima.

Celotna zgodba se je pričela z zamislijo v času, ko sem še kot zunanji sodelavec pisal za revijo Moje Finance. Sprva je bila ideja v obliki članka le modifikacija že obsteječe prakse, zato sem kmalu izdelal površen načrt implementcije in z njim odhitel k uredniku, v upanju da ga bom uspel prepričati v smotrnost objave članka v naslednji številki, vendar zaman. (o razlogih nima smisla govoriti).

Preberi več…

Objavil/a: Bogdan Dular | marec 25, 2009

Projektni manegement v praksi

 

1. DEL: Od opredelitve do uvodne faze

clovk1jpg

V naslednjih šestih člankih (v kakšnih časovnih razmikih si bodo sledili je odvisno od dejanskega poteka dela) bom poizkusil konkreten projekt v praksi razvijati po  tradicionalnem pristopu1 projektnega managementa. Z drugimi besedami to pomeni, da bom s članki v časovnem sosledju analiziral razvoj projekta skozi pet glavnih razvojnih faz2 skladno z njegovim dejanskih napredkom v praksi. Opisovanju same materije projekta se bom trudil v veliki meri izogibati, kajti v tem ne le, da ne vidim uporabne vrednosti, niti ne bi bralca, tako predpostavljam, le-ta zanimala. Kar želim bralcu ponuditi je prikaz razvoja projekta skozi lastne izkušnje, pri čemer bom vse skozi težil k zavednem prenosu teorije v prakso in pri tem sproti opozorjal na vse kar moramo biti pozorni  na poti do zastavljenega cilja.

V svojem uvodnem članku nameravam predvsem zelo na kratko podati temeljno strukturo vsakega projekta, saj je le-ta ključ do razumevanja projektnega vodenja, prav tako pa tudi »route map« sistemske analize3 projekta v praksi, ki ga bom v prihodnje podrobneje predstavil z nizom člankov in grafičnih ponazoritev.

Preberi več…

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorije